Ako sa správne učiť

Dnes si magazín life-style pripravil niečo pre školákov, ktorí musia neraz bojovať s nedostatkom času, sú zavalení množstvom povinností, úloh a popritom stíhajú ešte rôzne krúžky či jazykovú školu. Ako to všetko zvládnuť a dôkladne sa pripraviť na vyučovanie? Pýtate sa, ako to robia vaši spolužiaci, ktorí zbierajú dobré známky a nemajú toho o nič menej ako vy? Pokiaľ patríte k tým, ktorým učenie robí problémy, prinášame vám pár tipov, ako sa efektívne a ľahko naučíte všetko, čo potrebujete. Už viac žiaden stres, pekne si to všetko zorganizujte a zlepšite si svoj priemer. 

ucenie vo dvojici

  • Neučte sa učivo naspamäť! Dlhý text v pamäti zostane len krátky čas a pri opakovaní tematického celku z daného predmetu, po ktorom zvyčajne nasleduje písomka, sa to musíte učiť ešte raz. Novú látku si prečítajte a vyberte z nej podstatné veci. Ak treba, tak si nové pojmy zapíšte a naučte sa ich význam. 
  • Pri čítaní textov sa snažte porozumieť im, pochopiť preberané učivo, cudzie výrazy, nové skutočnosti. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k jeho zapamätaniu a uloženiu do dlhodobej pamäte. Mechanické učenie a memorovanie nikdy k ničomu neviedlo. Žiak či študent sa síce učivo naučí od slova do slova, no vôbec mu nerozumie. Takto potom nevie použiť získané vedomosti v praxi a onedlho mu ich z pamäte vytlačí niečo, čo ho skutočne zaujalo. 
  • Prečítajte si učivo z knihy a povedzte ho vlastnými slovami. Sústreďte sa iba na to podstatné a skutočne dôležité! Ak je problém urobiť to s celým textom, treba ísť postupne, a teda po odstavcoch.
  • Učte sa nahlas! Vytvorte si na učenie svoje miesto, kde vás nikto nebude rušiť! Prax ukázala, že jedinci, ktorí sa učia nahlas, dosahujú lepšie výsledky. 
  • Výkonnosť pri učení klesá v popoludňajších hodinách, predovšetkým okolo pätnástej hodiny, preto sa neučte hneď po príchode zo školy. Oddýchnite si, relaxujte, venujte sa záľubám! Najvhodnejší čas sadnúť si k učeniu je okolo sedemnástej hodiny.
  • Začnite s tými najťažšími úlohami, nech ich máte rýchlo za sebou, kým ste čerstvo oddýchnutí.
  • Netrávte nad školskými povinnosťami dlhé hodiny, pretože ubíjajú a unavujú! Snažte sa zefektívniť učenie: učiť sa krátko, vybrať si len to najdôležitejšie!
  • ucenieNeučte sa dlho do noci, mozog aj telo je unavené a informácie si dobre nezapamätá, alebo si ich nezafixuje vôbec! Ráno zistíte, že hoci ste sa učili celé hodiny, vlastne vôbec nič neviete. Preto, ak večer všetko nestihnete, neponocujte, ale nechajte to radšej na ráno a trošku si privstaňte!
  • Učte sa vo dvojici alebo v kolektíve. Pre niekoho je to možno nepredstaviteľné, no skúste sa učiť s kamarátom / kamarátkou spoločne. Spolužiaci môžu chápať tomu, čo vy nie a naopak. 

Držíme vám pri štúdiu palce a hlavu hore. Nikto učený predsa z neba nespadol, tak si troška viac verte! 

 Zdroj: psychology.today.com

 Obrázky: freedigitalphotos.net

Komentáre

468 ad