Dogmy o Downovom syndróme už dnes neplatia

Na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) bol vyhlásený 21. marec 2006 prvým Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum bol odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu) a mal by poslúžiť v spoločenstvách jednotlivých krajín k lepšiemu objasneniu a porozumeniu problematiky osôb narodených s týmto syndrómom.

downov syndrom

Mnohí z nás, ktorých sa táto problematika priamo netýka, sa ľuďom s Downovým syndrómom vyhýbajú a ľutujú ich. Mária Srnáková, členka predsedníctva Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku a matka 15-ročného chlapca s týmto syndrómom, upozorňuje na to, že neodborné a ničím nepodložené články o deťoch s Downovým syndrómom môžu veľmi negatívne zasiahnuť rodinu, ktorá očakáva príchod takéhoto dieťaťa, dezinformujú a zavádzajú verejnosť. Dogmy o Downovom syndréme, ktoré platili v minulosti, už dnes neplatia. Takéto deti sú schopné normálne sa vzdelávať, pričom neraz nie je nutné, aby navštevovali špeciálnu školu. 

Medzi nami žije aj 10-ročné dievčatko s Downovým syndrómom, ktoré chápe slovenskú gramatiku lepšie ako jej zdraví spolužiaci na klasickej základnej škole. Nejedno takéto dieťa zapadne skutočne harmonicky do cyklu v základnej škole, ba čo viac, môže zvládnuť aj hru na nejaký hudobný nástroj. Deti s Downovým syndrómom dokážu pochopiť mnohé chemické a prírodné javy, poznajú Krištofa Kolumba, vedia bez problémov vykonať matematické operácie a podobne. Výrazne sa zaujímajú o históriu, geografiu, stavbu ľudského človeka, a to nielen v závislosti stanovených osnov, ale aj mimo nich. Jednoducho sa dožadujú nových vedomostí. Dá sa s nimi aj celkom obstojne žartovať, vtipy chápu a tiež ich dokážu sami vytvoriť. Vo väčšine prípadov vedia byť takéto deti samostatné, nerobí im problém cestovať autobusom alebo vlakom, zvládnu orientáciu v meste a celkom pokojne sa bez sprievodu dostanú do knižnice alebo kina. 

Je síce pravda, že medzi jedincami s Downovým syndrómom sú aj takí, ktorí si nikdy neosvoja pravidlá rozprávania a jednoduchej komunikácie, nedokážu sa popasovať s učivom ani v špeciálnej škole, a teda sú oveľa viac odkázaní na pomoc rodiny a okolia. Všetko to však závisí od stupňa mentálneho postihnutia a vrodených predispozícii.

Nebojme sa neznámeho. 21. marcom začína jar a tu ešte nik netuší, či sa leto vydarí. No nepoznám človeka, ktorý by ju preto nemal rád. Presne tak ani rodič nemôže vedieť, čo z jeho dieťatka vyrastie. Či už má Downov syndróm alebo nie. Všetko sa uvidí neskôr a je zbytočné robiť si starosti, mať strach, ba dokonca byť nešťastný z niečoho, čo ešte byť nemusí. Nestráňte sa ľudí, ktorí sa od vás líšia. Sú možno iní, no stále sú to ľudia. A možno s väčšími prejavmi ľudskosti, než si vieme vo svete zdravých predstaviť.

 

Zdroj: downovsyndrom.sk

Obrázok: freelargeimages.com

Komentáre

468 ad