Je možné, že čierne diery neexistujú?

Čierna diera, a teda gravitačný kolapsar je vo svojej podstate koncentrácia hmoty s takmer nekonečnou hustotou, ktorej gravitačná sila zabraňuje úniku častíc, no s výnimkou efektu nazývaného kvantové tunelovanie. Tu je zrejmé, že celkom nič (ani svetlo) nemôže uniknúť gravitácii čiernej diery, preto nesie i svoj temný názov. Čierne diery sú extrémne čudné objekty vesmíru. Vznikajú napríklad vtedy, keď umiera hmotná hviezda, ktorá sa zrúti do superhustého objektu. Z jeho gravitačného vplyvu nedokáže takmer nič uniknúť.

cierna diera

Britský fyzik Hawking však pred desaťročiami ukázal, že nejaké žiarenie predsa uniknúť môže. A jeho nové myšlienky na túto prácu nadväzujú. Čierne diery totiž možno vôbec nemajú horizont udalostí.

Neexistencia horizontu udalostí znamená, že vlastne nie sú ani čierne diery,“ píše Hawking v dosiaľ nepublikovanom texte. „Teda aspoň v takom zmysle, v akom z nich nemôže uniknúť svetlo.

Hawking namiesto toho navrhuje akési domnelé horizonty, ktoré hmotu a energiu uväznia iba dočasne. Napokon ju vypustia. Podľa magazínu New Scientist je výsledná informácia natoľko pozmenená a chaotická, že je takmer nemožné ju interpretovať. Nie je však zničená, čím sa zabráni prvému paradoxu. Zároveň by sa Hawking zbavil kvantovej ohnivej steny na horizonte udalostí.

Podľa všeobecne prijímanej teórie, keď sa niečo, hoci aj svetlo dostane za horizont udalostí čiernej diery, tak sa nenávratne stratí. Hawking v novom texte, ktorý ešte nebol recenzovaný odborníkmi však navrhuje horizont udalostí vymeniť za akýsi zdanlivý alebo domnelý horizont. V takom prípade by sa čierna diera pre všetko, čo do nej spadne, stala len dočasným väzením.

Je zrejmé, že k tejto teórií sa bude pristupovať veľmi opatrne, pretože by mohla vážne spochybniť pravdivosť teórie veľkého tresku. Experti na fyziku dosiaľ tvrdili, že vesmír vznikol zo singularity, ktorá sa podľa všeobecnej relativity nachádza v strede čiernej diery. Pokiaľ ale nemôže nastať singularita, vesmír musel vzniknúť iným spôsobom. Nuž, zdá sa, že sa pred nami opäť otvorila jedna veľká neznáma. 

Zdroj: osel.cz

Obrázok: freedigitalphotos.net

Komentáre

468 ad