Majú muži vyšší prah bolesti?

Mnoho ľudí je presvedčených, že ženy sú schopné lepšie znášať bolesť ako muži. Dôvodom je často práve to, že ženy sú stavané na znesenie viac bolesti v ich živote, či už sa jedná o menštruáciu alebo pôrod. Na druhej strane, keď typický muž dostane nádchu, je to katastrofa. Existujú jasné a konzistentné rozdiely medzi pohlaviami vo vnímaní a znášaní bolesti. Muži ale nikdy nezažijú menštruáciu alebo pôrod, takže nie je dôvod, prečo špekulovať o tom, kto lepšie znáša bolesť. No prečo by sme mali reakciu mužov na ich bolesť brať ako prehnanú a triviálnu? Aký vplyv má normalizácia bolesti u žien? Ak chceme naozaj pochopiť zásadné rozdiely, musíme si najskôr prejsť zjednodušeným zovšeobecnením.

Vedecké fakty nie sú fikcia                

Prieskumy a klinické štúdia potvrdili, že ženy skutočne zažívajú viac bolesti, s väčšou frekvenciou a intenzitou. Berú viac liekov, trpia viac stavmi, ako sú napr. migrény a ochorenia pohybového aparátu a tiež s týmito problémami navštevujú častejšie svojich lekárov. Zaujímavé je, že môžu existovať aj rozdiely medzi pohlaviami v odpovediach na niektoré analgetiká, vrátane možných vedľajších účinkov. Avšak, štúdie preukázali, že muži majú vyšší prah a toleranciu bolesti v porovnaní so ženami. Samozrejme, to neznamená, že sú imúnni voči bolesti a utrpeniu, ale ženy sú citlivejšie na bolesť. No je tam toho ešte veľa, čo nevieme s istotou objasniť. 

Subjektívna a biologická

Bolesť je subjektívna-na stanovenie diagnózy je potrebné vedieť, koľko bolesti prežívate, kde je miesto bolesti atď. Takže údajné rozdiely pohlaví vo vnímaní bolesti môžu byť spôsobené len zaujatosťou. Muži neradi priznávajú, že trpia a obrátia sa na lekára len v prípade, keď je to s nimi už naozaj zlé. Od mužov sa očakáva potláčanie istých emócií a činností, ako napr. plač. Tieto domnienky môžu tiež ovplyvniť, koľko bolesti je skutočne vyjadrenej. Ale niektoré objasnenia ohľadom rôzneho chápania bolesti v závislosti od pohlavia sú viac než len spoločenská konštrukcia založená na stereotypoch pohlaví. Je dôkaz o ovplyvnení vnímania biologickými mechanizmami, ako sú hormonálne faktory. Napríklad, niektoré rozdiely medzi pohlaviami v dopade na bolestivé stavy, ako sú poruchy čeľuste, ktoré postihujú čeľustný kĺb, ale aj bolesť hlavy, sú viac bádateľné počas rokov najväčšieho rozmnožovania. Výskum tiež ukázal, že senzitivita bolesti, rušivé efekty bolesti, rovnako ako symptómy pridružené k istým bolestivým stavom, sa môžu líšiť v rámci menštruačného cyklu. Vysvetlenia sú preto mnohostranné a odrážajú oboje biologické a psychosociálne vplyvy. 

Zotrvačnosť vedeckých faktov

Aj napriek trvalému vyhláseniu rozdielov medzi pohlaviami, je v širšej vedeckej komunite stále značná zotrvačnosť okolo daného problému. Bolesť žien je pokladaná za normálnu a toto je pravdepodobne dôvodom, prečo nie je braná dosť vážne. Znepokojujúce je, že mnoho štúdií radšej uznáva prirodzené rozdiely pohlaví, než by skúmali skutočné výsledky pravosti. Najnovšie kroky majú zmeniť túto ľahostajnosť k pohlaviu, ale táto zmena sa deje veľmi pomaly a ťažko. Niektoré národné agentúry stanovujú, že je potrebné zobrať na vedomie možné rozdiely medzi mužom a ženou v chápaní bolesti a niektoré vedúce akademické časopisy vyžadujú od autora príslušné analýzy. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú rovnako dôležité, ako zistenie niektorých podobností medzi pohlaviami. Po tomto všetkom tam bude variabilita medzi pohlaviami, ktorá poukazuje na ďalšie ovplyvňovanie bolesti, ako je napr. vek. Musíme tiež ísť nad rámec samotného popisu-nielenže potrebujeme vedieť, kde sa rozdiely prejavujú, ale taktiež aj prečo k nim dochádza, alebo aké by mohli mať následky. Bolesť ovplyvňuje životy nás všetkých, bez rozdielu pohlavia. Treba sa dozvedieť viac o skúsenostiach s bolesťou a jej druhoch, aby sme mohli hovoriť o tom, kto ju lepšie znáša. Je to oveľa lepší spôsob, ako to proste znevažovať či ignorovať.

Zdroj a obrázok: livescience.com

Komentáre

468 ad