Masové konvertovanie moslimov na kresťanstvo

konvertovanieDnes (22. mája) uverejnil magazín Ze světa článok, v ktorom informoval o tom, že v Alžírsku prebieha masové konvertovanie moslimských veriacich na kresťanstvo. Keďže ide o historicky zvláštnu udalosť, pretože konvertovanie moslimov na inú vieru sa nie zriedka trestá smrťou, aj redakcia life-style sa rozhodla o tomto informovať svojich čitateľov.

Hľadanie odpovedí

Tisíce moslimov prechádzajú v Alžírsku na kresťanstvo. Táto informácia by mala byť podložená tvrdením Aliho Khidriho, jedného z distribútorov Biblie v tejto krajine. Údajne je zaplavený neuveriteľným dopytom po tejto publikácií. Okrem toho, každý mesiac prichádzajú tiež do kancelárie Biblická spoločnosť Alžírska stovky ľudí. Príčinou konvertovania má byť sklamanie ľudí z „arabskej jari“ a militarizácie islamu. Moslimovia prichádzajú do kresťanských kostolov, aby sa dozvedeli o tejto viere viac. Začínajú si klásť otázky ohľadne brutálnych činov spáchaných v mene Alaha a hľadajú odpovede. Ľudia sa obávajú, že násilie je pravou tvárou islamu.

Arabská jar

V podstate ide o arabské povstanie alebo revolúciu, ktoré sprevádzajú rozsiahle protesty a nepokoje vo viacerých arabských štátov od konca roku 2010 do súčasnosti. Podnetmi na začatie arabskej jari boli viaceré skutočnosti, odlišné v závislosti od krajiny, no spája ich boj proti chudobe, zlým životným podmienkam, nezamestnanosti a nenávisť voči skorumpovaným režimom. Vlna odporu začala v decembri 2010 v Tunisku a inicializovala ju samovražda mladého muža, ktorý sa na protest upálil pred úradom vlády. Jeho smrť rozvírila celonárodné vody a odštartovala revolúcia. Na základe týchto udalosti padla (14. 1. 2011) dlhoročná vláda prezidenta Zín Abidín bin Alího, ktorý ušiel z krajiny. Civilné protesty sa potom preniesli do ďalších väčších arabských krajín (Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Jemen, Jordánsko, Líbya a Sýria). Priebeh bol rôzny a potlačenie protestov silou prebúdzalo v ľuďoch ešte väčšiu nenávisť. V Líbyi a Sýrii to prerástlo do občianskej vojny. Pri revolúcií v Egypte padla 30-ročná vláda prezidenta Husní Mubáraka. Vo viacerých krajinách sa bojuje i v tomto okamihu. Nikto sa neodvažuje vysloviť, aký bude výsledok a kam to povedie. 

Zdroj: ze-sveta.cz, sk.wikipedia.org

Obrázok: freedigitalphotos.net

Komentáre

468 ad