Skúška trpezlivosti – zápalkový muž

Kto by ich nepoznal? Tie podlhovasté kúsky dreva (osikového, smrekového alebo topoľového), ktoré slúžia na založenie ohňa. Zápalná látka na konci drievka (hlavička) sa zapáli v dôsledku trenia.

Zápalky sa prvýkrát objavili približne v roku 1820. Vtedy sa považovali za veľmi nebezpečné, lebo ich bolo potrebné namočiť do kyseliny a prudko ich  z nej vytiahnuť. Často tak dochádzalo k nežiaducim výbuchom. V rokoch 1826-1827 Angličan John Walker urobil zlepšovací návrh zápaliek. Ako prvý použil na vznietenie zápalky drsný sklený papier, a tak sa dali zápalky zapáliť o hocaký povrch. V roku 1830 prišiel Francúz Charles Suria na trh s dokonalejšou zápalkou, ktorá mala na hlavičke biely fosfor. Tú v roku 1848 vystriedal červený fosfor a vynález sa už začínal podobať na  dnešnú zápalku.

V súčasnosti väčšina zápaliek “chytá” len v dôsledku  energického škrtnutia hlavičky o špeciálnu plochu (tzv. škrtátko). Toto riešenie vylučuje samovoľné vzplanutie zápalky náhodným otrením sa zápalky o iný povrch. Istý čas sa používali fosforové zápalky, ktoré sa zapaľovali o akýkoľvek suchý  povrch (napr. o podrážku topánky). Hlavička zápaliek sa teraz hlavne skladá z chlorečnanu draselného, sulfidu antimonového, síry, farbív a mletého skla, ktoré jej dodávajú potrebnú drsnosť. Drievka zápaliek sú nasýtené tekutým parafínom a fosforečnanom sodným. Škrtátko zas obsahuje červený fosfor, mleté ​​sklo a spojivo.

zapalkovy muz

Ale pozrime sa teraz na zápalky z umeleckého hľadiska. Ryo Shimizu vytvoril neuveriteľne brilantné  dielo z týchto malých kúskov zápalných drievok. Jeho skvelý umelecký výtvor by sme mohli nazvať „zápalkové puzzle“. Najnovší prírastok v jeho portfóliu je jeho nové dielo – Zápalková postava sediaceho človeka, ktorý je výhradne zostavený iba zo zápaliek. Jeho vízia, odhodlanie a vnímanie detailu priviedli na svet zložitú štruktúru, z ktorej sa tají dych. Shimizuove prepracované umelecké diela určite nezostanú bez povšimnutia. Tento japonský umelec opisuje svoju inšpiráciu takto: “Mám osobitný záujem zakomponovať zvyky a praktiky Japoncov, a tak vytvoriť vzťah medzi históriou a modernou spoločnosťou. Prostriedkom vyjadrenia týchto vzťahov sú obrazy, fotografie a sochy…” . Toto tvrdenie vypovedá o rozmanitosti a nekonečných možnostiach Shimizuovej práce a je indikátorom umelca, ktorý je zapálený pre svoju tvorbu. Dúfajme, že “Zápalkový muž” nevzplanie tak rýchlo ako jeho kariéra. 

zapalky

Zdroj: trendhunter.com, akotofunguje.hladas.sk

Obrázky: trendhunter.com, freedigitalphotos.net

Komentáre

468 ad