Spoločný štát Čechov a Slovákov – utópia alebo realita?

V poslednom čase sme zaznamenali viacero správ ohľadne spájania Čechov a Slovákov do jedného štátu. Táto téma nás v redakcii life-style zaujala, preto sa jej chceme dnes venovať. Občianska iniciatíva zbiera podpisy, aby mohlo začať referendum. Skutočne chceme urobiť krok späť a vrátiť sa v čase? Alebo sa práve v takomto spojení ukrýva lepšia budúcnosť? Čo vedie nadšencov k tomu, aby sa usilovali vrátiť Československo na mapu Európy? Ide skutočne o chúlostivú záležitosť, ktorá otvára množstvo otázok a vyvoláva viaceré ostré dišputy. Poďme sa teda pozrieť na celú záležitosť trocha bližšie.

ceskoslovensko

Hnutie Československo 2018

V čase, kedy českí tínedžeri takpovediac nerozumejú spisovnej reči svojich slovenských rovesníkov, vyvíja svoju iniciatívu združenie priateľov myšlienky znovuzjednotenia ČSR, inak známe aj ako Hnutie Československo 2018. Pole jeho pôsobnosti je tak na Slovensku, ako aj v Čechách. Za cieľ si kladie usporiadať do roku 2018 referendum o obnovení ČSR. Medzitým plánuje nielen zhromažďovať svojich stúpencov, ale aj propagovať myšlienky medzi ostatných (o niečo skeptickejších) občanov, posilňovať priateľské vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi a podobne. Keď bude zhromaždené dostatočné množstvo stúpencov, bude zahájená petičná kampaň. Jej účelom bude zozbierať 50.000 podpisov v ČR a 350.000 v SR (tieto čísla uvádza oficiálna stránka hnutia). Po dosiahnutí adekvátneho množstva podpisov bude petícia odovzdaná prezidentom oboch štátov. Na referende rozhodnú o výsledku občania. Realizáciou referenda sa činnosť hnutia a jeho iniciatíva končí. Plusom pre týchto nadšencov je, že medzi ich základné pravidlá patrí to, aby boli politicky vyvážení, ideologicky nezameraní, nestranícky a nekomerční. Dá sa teda predpokladať, že ich myšlienky nebudú zneužité k propagácií nejakej politickej strany.

Čo na to politici?

Vladimír Maňka (europoslanec) si myslí, že medzi Čechmi a Slovákmi sú mimoriadne skvelé vzťahy. Snáď nikde inde na planéte by sme tak ústretové priateľstvo nenašli. Je tiež toho názoru, že na Slovensku k podobnému referendu určite nepristúpi 50% voličov, ktorí sú potrební k tomu, aby bolo platné. Dosahovanie cieľov hnutia sa javí v súčasnom stave zbytočné, pretože posilňovanie priateľských vzťahov, organizovanie spoločných akcií a dosahovanie celkovej pohody medzi týmito dvoma krajinami sa odohráva neustále. A je to realizované bez nátlaku a prekážok. Europoslankyňa Monika Smolková v tom tiež nevidí veľký zmysel. Slovensko si predsa dlho budovalo svoju pozíciu a dnes je uznávaným štátom EÚ. Dokonca je presvedčená, že po rozdelení sa vzájomné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi iba zlepšili. Europoslankyňa Jana Žitňanská spomína na Československo rada, ale spoločný štát si tiež nevie predstaviť.  

Uvidíme, ako sa to celé nakoniec vyvinie, ale dnes vyzerá situácia tak, že sa nejakých veľkých a prevratných zmien obávať nemusíme.

Zdroj: europskenoviny.sk, ceskoslovensko2018.wordpress.com

Obrázok: commons.wikimedia.org

Komentáre

468 ad