Vymieranie korálových útesov

Korálové útesy sú  prostredím veľmi zraniteľným. Patria medzi najviac ohrozené ekosystémy na svete. Niektoré negatívne javy sú zjavné už na prvý pohľad – mechanické poškodzovanie koralov lodnou dopravou, zakázané spôsoby rybolovu (napr. dynamitom, kyanidom), hádzanie odpadkov do vody. Nadmerný lov niektorých skupín bylinožravých rýb, ktoré čistia útesy od nárastových rias, spôsobuje zarastanie útesov. Koralové útesy sú domovom jednej štvrtiny všetkých známych druhov rýb, a preto musia byť chránené pred budúcim poškodením.

V dôsledku zvyšovania obsahu oxidu uhličitého v atmosfére dochádza aj k zmene chemického zloženia oceánov – javu, ktorý nazývame acidifikácia (okysľovanie). V súčasnosti je jednou z najväčších hrozieb korálových útesov zvyšovanie kyslosti vody v oceánoch, ktorá pôsobí ako osteoporóza mora. Vedcov prekvapila rýchlosť, akou stúpa úroveň kyslosti v oceánoch. Oceány absorbujú nadbytok oxidu uhličitého z atmosféry, čo spôsobuje zvyšovanie kyslosti morskej vody. Vedci sa obávajú, že tento nárast ovplyvní morský svet, najmä koralové útesy. Zvýšená úroveň kyslosti totiž bráni vytváraniu skeletov koralov.

Klimatické zmeny sú hlavným faktorom zodpovedným za lokálne vymieranie a pokles životaschopnosti korálových ekosystémov. Ďalším nebezpečenstvom je znečistenie z rozvoja priemyslu a poľnohospodárstva. Otepľovanie morí spôsobuje blednutie koralov, ktoré následne zabíja malé stvorenia, ktoré prepožičiavajú útesom ich farbu.

Koralové útesy ubúdajú  veľmi rýchlo a je nutné okamžite urobiť opatrenia k záchrane tých zostávajúcich. Tlak na koralové útesy v celom svete stúpa a opatrenia na ich ochranu sú dnes nielen žiaduce, ale bezpodmienečne nutné. Niektoré z nich možno vykonať ľahko, iné vyžadujú vysoké náklady a zložitú medzinárodnú spoluprácu. Podľa najnovšej štúdie budú v roku 2050 ohrozené takmer všetky koralové útesy sveta – od Indického oceánu cez Karibik až k Austrálii. Mnohé krajiny už pochopili význam koralových útesov a nebezpečenstvo, ktoré im hrozí, preto ich vyhlásili za prírodné rezervácie.

Zdroj: livescience.com

Obrázky: ravynofdarkwood.deviantart.com, treehugger.com, mostbeautifulthings.net

Komentáre

468 ad