Vývoj svetových náboženstiev do roku 2050

modlitbaOdborníci, ktorí sa zaoberajú štúdiom náboženstiev, ich vývojom a prognózami do budúcnosti, odhadujú, že v najbližších tridsiatich a štyridsiatich rokoch porastie najrýchlejšie islam. Na čo ďalšie by sa mal v otázke náboženstva svet pripraviť? Čítajte ďalej life-style a dozviete sa aj to, že klesá percento ateistov a agnostikov (s výnimkou Ameriky).  

Agnosticizmus na ústupe

Názor, že pravdivosť niektorých tvrdení, najmä tých, ktoré sa týkajú existencie božských bytostí, sa nedá dokázať (ale ani vyvrátiť), je známy aj ako agnosticizmus. Termín pomenoval a začal šíriť Thomas Henry Huxley, anglický biológ a propagátor darvinizmu, v roku 1876. Spôsob agnostického uvažovania je však omnoho starší. V súčasnosti sa ale ukazuje, že mu odbíja posledná hodina. Najnovšia štúdia priniesla výsledky, ktoré naznačujú, že svet sa stáva čoraz náboženskejší. Do roku 2050 by malo byť na svete už iba 13% ľudí, ktorí nebudú pridružení k žiadnemu náboženstvu. V roku 2010 to bolo ešte 16%. Zdá sa, že ani moderná doba, ktorá by mohla definitívne ukončiť všetko nadpozemské a bájne, je prislabá oproti ľudskej túžbe v niečo (niekoho) veriť. Mnohí veriaci sú tiež toho názoru, že veda a náboženstvo sa nemusia vylučovať.

Náboženstvo v číslach

Očakáva sa, že čísla všetkých významných svetových náboženstiev, s výnimkou budhizmu, porastú. Islam vystúpi hore podstatne rýchlejšie než ostatné náboženstvá. Odborníci sa domnievajú, že oproti roku 2010 by malo do roku 2050 pribudnúť až o 73% viac moslimov. Ak sa udrží súčasný trend, tak druhým najdynamickejším náboženstvom bude kresťanstvo. To by malo narásť o 35 percent za rovnaké časové obdobie. Zaujímavosťou je tiež fakt, že ak sa tieto prognózy vyplnia, tak v roku 2050 bude na svete približne rovnaký počet moslimov (2,8 miliardy) ako kresťanov (2,9 miliardy). Hinduizmus by mal narásť o 34% (1,4 miliardy) a židov bude 16,1 milióna (v roku 2010 ich bolo 14 miliónov). Asi 450 miliónov ľudí bude spätých s ľudovým náboženstvom (africké tradičné, čínske ľudové, indiánske a austrálske domorodé náboženstvo). Tu by mal byť nárast o cca 11%.

Amerika je opäť o niečom inom

Hoci celosvetovo poklesne percento agnostikov, ateistov a ďalších nepridružených členov, v Amerike to bude o niečom inom. Tu sa spomínaných 16% (2010) zvýši až na 26% (do roku 2050). Počet kresťanov tu pre zmenu poklesne, a teda zo 78% zostane svojej viere verných asi len 66%. Moslimovia budú tvoriť 2,1% populácie a židia 1,4%. Spojené štáty si teda, pravdepodobne, vystačia aj bez náboženstva. Posuvy v percentuálnom rebríčku ovplyvňuje viacero faktorov (rozdiely v pôrodnosti, zvýšená populácia mladých ľudí, podmienky prijímania členov do náboženského spoločenstva a podobne).

Miera pôrodnosti a náboženstvo

mesitaVýskum napovedá, že kresťanstvu a islamu by sa malo dariť výborne v subsaharskej Afrike, kde je mimoriadne vysoká miera pôrodnosti u vyznávačov týchto náboženstiev. U moslimov pripadá v priemere 3,1 detí na jednu ženu. U kresťanov je to 2,7 detí, u hinduistov 2,4 a u židov 2,3 detí na jednu ženu. Budhisti majú jednu z najnižších mier pôrodností, a teda 1,6. Jedinci, ktorí nesympatizujú so žiadnym náboženstvom, sa sústreďujú v miestach s nízkou mierou pôrodnosti a starnúcou populáciou (Európa, Čína, Japonsko, Severná Amerika).

Exodus – hromadné vystúpenie z viery

Bude to práve kresťanstvo, ktoré do roku 2050 zaznamená najvyšší exodus. Hoci získa do roku 2050 asi 40 miliónov veriacich, dá sa predpokladať, že ich stratí až 106 miliónov. Väčšina z tých, ktorí sa rozhodnú opustiť kresťanskú vieru, prestúpia k inému náboženstvu. Očakáva sa, že asi 3 milióny ľudí sa stanú moslimami, 3 milióny budhistami a 300.000 ľudí sa pridá k židom.

Špecialisti sa k uvedeným výsledkom dopracovali sčítaním prieskumov zo 175 krajín a do úvahy sa brali aj štatistiky pre náboženstvo z 59 krajín. Využili sa tiež rôzne náboženské databázy a ďalšie zdroje. Odborný tím pracoval tradičnou kohortno-komponentnou metódou. Je to metóda využívaná na tvorbu populačných projekcií, založená na princípe posúvania vekových skupín, ich zmenšovania vplyvom úmrtnosti a dopĺňania narodenými jedincami, prípadne migráciou.

Uvidíme, ako presné budú tieto prognózy a čo to prinesie.

Zdroj: livescience.com

Obrázky: freedigitalphotos.net

Komentáre

468 ad